För ett lönsamt fastighetsägande

David Lundevall slutar på Argum

januari 16, 2018  |   Nyheter

David Lundevall, som varit hos oss sedan 2016, byter hemvist och har har i samband med det valt att sluta hos oss på Argum. Vi vill tacka honom för den tid han varit hos oss och önskar honom stort lycka till i framtiden och med det han företar sig.

Låt oss berätta mer om hur vi kan hjälpa dig

Kontakta Filip

Arrende- och nyttjanderätt, vindkraft, fastighetsrätt, lantmäteriärenden, speciell fastighetsrätt, allmän lantbruksjuridik, köp- och säljstöd, jaktjuridik

Filip Herlitz
08-670 65 54
070-590 03 17
filip@argum.se

Vad gör Argum

ARGUM är ett konsultbolag specialiserat för att bistå Sveriges jord- och skogsägare.
Läs mer om Argum...

Upprätta en framtidsfullmakt – för din och dina näras skull

september 22, 2017  |   Nyheter

Från och med sommaren 2017 är det möjligt att på egen hand bestämma vem som ska sköta ens personliga och ekonomiska angelägenheter, den dag man inte längre är förmögen att företa sådana angelägenheter själv. Detta görs genom att en framtidsfullmakt upprättas.

Att låta upprätta en framtidsfullmakt är närmast att se som en försäkring mot att tappa kontrollen över viktiga beslut för det fall man drabbas av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande. Genom att upprätta en framtidsfullmakt kan du själv välja vem du vill ska företräda dig och på vilket sätt i viktiga frågor som i många fall både är personliga och viktiga, så som exempelvis bankärenden eller förvaltning av fastighet.

För att en framtidsfullmakt ska vara giltig måste vissa i lag fastslagna formkrav vara uppfyllda och det är därför lämpligt att ta juridisk hjälp vid upprättandet av din framtidsfullmakt.

Är du intresserad av att diskutera just ditt behov av en framtidsfullmakt är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på ARGUM!

Kontakta Josefin Mörner: 08-670 65 56 eller David Lundevall: 08 670 65 57 så hjälper vi dig.

Låt oss berätta mer om hur vi kan hjälpa dig

Kontakta Fredrik

Familjerätt, fastighetsrätt, skogsbeskattning

Fredrik Lind
08-670 65 43
0708-65 46 40
fredrik.lind@argum.se

Vad gör Argum

ARGUM är ett konsultbolag specialiserat för att bistå Sveriges jord- och skogsägare.
Läs mer om Argum...

Fastighetsägarskolan

september 05, 2017  |   Nyheter

Den 31 oktober och 7 november är det återigen dags för vår populära och uppskattade utbildning Fastighetsägarskolan. Utbildningen genomförs under två kvällar à tre timmar vardera.

Fastighetsägarskolan vänder sig till Dig som är eller vill bli jord- och skogsägare och är intresserad av en grundläggande utbildning i ägande och förvaltning av jord- och skog. Fastighetsägarskolan behandlar de grundläggande frågorna som nuvarande eller blivande jord- och skogsägare bör ha kännedom om.

Information och anmälan

Plats: IVA, Grev Turegatan 16, Stockholm
När: 31 oktober och 7 november
Tid: 18.00 – 21.00
Pris: 1 450 kr exkl. moms

För mer information och anmälan kontakta Fredrik Lind på 08-670 65 43 eller fredrik.lind@argum.se senast den 24 oktober.

Fastighetsägarskolan behandlar följande områden

Juridik – Skogsvårds- och fastighetsbildningslagen, intrång, jakt, jordbruk, hyra och arrende

Ekonomi – Finansiering, investering, skatt och redovisning

Skogsskötsel – Grundläggande kunskap samt regler

Som kursdeltagare får Ni kursdokumentation med bland annat utbildningsmaterial och nyttiga länkar. Fastighetsägarskolan genomförs av Argum i samarbete med Södra och Handelsbanken Skog och lantbruk.

För mer information kontakta Fredrik Lind på 08-670 65 43 eller fredrik.lind@argum.se.

För att öppna inbjudan i pdf-version, klicka på länken nedan.

Fastighetsägarskolan

Låt oss berätta mer om hur vi kan hjälpa dig

Kontakta Fredrik

Familjerätt, fastighetsrätt, skogsbeskattning

Fredrik Lind
08-670 65 43
0708-65 46 40
fredrik.lind@argum.se

Vad gör Argum

ARGUM är ett konsultbolag specialiserat för att bistå Sveriges jord- och skogsägare.
Läs mer om Argum...

Uppskattad markägarträff fortsätter

september 04, 2017  |   Nyheter

Tillsammans med Handelsbanken Skog och lantbruk, Areal och Derome inbjuder Argum i Västsverige till årets andra Skogspub i Göteborg. Klicka på länken nedan för att komma till inbjudan.

Inbjudan skogspub Argum

Låt oss berätta mer om hur vi kan hjälpa dig

Kontakta Fredrik

Arrende- och nyttjanderätt, skadeståndsrätt, fastighetsrätt, lantmäteriärenden, speciell fastighetsrätt, jaktjuridik

Fredrik Johansson
08-670 65 55
070-590 68 20
fredrik@argum.se

Vad gör Argum

ARGUM är ett konsultbolag specialiserat för att bistå Sveriges jord- och skogsägare.
Läs mer om Argum...

Vill du höja avgiften på ditt arrende?

augusti 18, 2017  |   Nyheter

Då kan det vara hög tid att förbereda en uppsägning med begäran om villkorsändring inför nästa period. Om du arrenderar ut mark för jordbruk eller bostad och avtalstiden är minst fem år så behöver uppsägning ske senast ett år innan avtalstiden löper ut. Det är inte ovanligt att avtalstiden för jordbruksarrenden går ut den 14 mars och för bostadsarrenden den 1 juli. För en jordägare är det då viktigt att efterleva de formella krav som lagstiftningen ställer på uppsägningen. Efterlevs inte dessa är uppsägningen ogiltig och arrendet förlängs ytterligare en period på oförändrade villkor. Kraven är också tvingande, vilket innebär att om avtalet ger uttryck för andra former för detta så är det inte bindande för arrendatorn och uppsägningen kan vara ogiltig även om avtalet har efterlevts. Eftersom uppsägning anses ha skett först när arrendatorn tagit del av uppsägningen, är det bra att vara ute i god tid. Då är också möjligheterna till en frivillig överenskommelse om ändrade villkor med arrendatorn som störst.

Är du som jordägare minsta osäker på hur en uppsägning med begäran om villkorsändring ska göras och vilka åtgärder som krävs av dig för att genomdriva en ändring i arrendenämnden, rekommenderar vi dig att kontakta sakkunnig för konsultation. Vi på Argum kan bistå dig och även reda ut vilka villkor och vilken avgift som vore skäligt för just din upplåtelse.

Låt oss berätta mer om hur vi kan hjälpa dig

Kontakta Fredrik

Arrende- och nyttjanderätt, skadeståndsrätt, fastighetsrätt, lantmäteriärenden, speciell fastighetsrätt, jaktjuridik

Fredrik Johansson
08-670 65 55
070-590 68 20
fredrik@argum.se

Vad gör Argum

ARGUM är ett konsultbolag specialiserat för att bistå Sveriges jord- och skogsägare.
Läs mer om Argum...

Fastighetsägarskolan

februari 20, 2017  |   Nyheter

Den 21 och 28 mars är det återigen dags för vår populära och uppskattade utbildning Fastighetsägarskolan. Utbildningen genomförs under två kvällar à tre timmar vardera.

Fastighetsägarskolan vänder sig till Dig som är eller vill bli jord- och skogsägare och är intresserad av en grundläggande utbildning i ägande och förvaltning av jord och skog. Fastighetsägarskolan behandlar de grundläggande frågorna som nuvarande eller blivande jord- och skogsägare bör ha kännedom om.

Information och anmälan

Plats: IVA, Grev Turegatan 16, Stockholm
När: 21 och 28 mars
Tid: 18.00 – 21.00
Pris: 1 450 kr exkl. moms

Anmälan till fredrik.lind@argum.se eller 08-670 65 43 senast den 10 mars.

Fastighetsägarskolan behandlar följande områden

Juridik – Skogsvårds- och fastighetsbildningslagen, intrång, jakt, jordbruk, hyra och arrende

Ekonomi – Finansiering, investering, skatt och redovisning

Skogsskötsel – Grundläggande kunskap samt regler

Som kursdeltagare får Ni kursdokumentation med bland annat utbildningsmaterial och nyttiga länkar. Fastighetsägarskolan genomförs av Argum i samarbete med Södra och Handelsbanken Skog och lantbruk.

För mer information kontakta Fredrik Lind på 08-670 65 43 eller fredrik.lind@argum.se.

För att öppna inbjudan i pdf-version, klicka på länken nedan.

Fastighetsägarskolan

Låt oss berätta mer om hur vi kan hjälpa dig

Kontakta Fredrik

Familjerätt, fastighetsrätt, skogsbeskattning

Fredrik Lind
08-670 65 43
0708-65 46 40
fredrik.lind@argum.se

Vad gör Argum

ARGUM är ett konsultbolag specialiserat för att bistå Sveriges jord- och skogsägare.
Läs mer om Argum...

ARGUM etablerar sig i Västsverige

februari 06, 2017  |   Nyheter

Sedan en tid tillbaka har ARGUM i olika sammanhang ökat sin närvaro i Västsverige. Detta befästs nu ytterligare genom att vi etablerar oss långsiktigt med ytterligare ett kontor utöver sätet i Stockholm. Kontoret är lokaliserat i Sävedalen utanför Göteborg och på plats kommer framförallt ARGUMS Fredrik Johansson att finnas på heltid. Vi ser en stor efterfrågan på våra tjänster i många delar av landet och även om vi till stor del kan utföra dem på distans, så ser vi all anledning att komma närmare kunderna också i Västsverige, säger Fredrik. Vi har redan hunnit etablera liknande samarbeten inom den gröna näringen som vi har i exempelvis Östergötland och Södermanland. Det gör att vi kan tillmötesgå våra lantbrukskunders olika behov av rådgivning på samma sätt här, fortsätter Fredrik. I samband med nyetableringen erbjuder vi en fri rådgivningstimme (värde 1 800 kr) till dig som kontaktar Fredrik Johansson och bokar ett samtal om ditt fastighetsinnehav på vårt nya kontor. Erbjudandet gäller till den 1 april 2017.

Låt oss berätta mer om hur vi kan hjälpa dig

Kontakta Fredrik

Arrende- och nyttjanderätt, skadeståndsrätt, fastighetsrätt, lantmäteriärenden, speciell fastighetsrätt, jaktjuridik

Fredrik Johansson
08-670 65 55
070-590 68 20
fredrik@argum.se

Vad gör Argum

ARGUM är ett konsultbolag specialiserat för att bistå Sveriges jord- och skogsägare.
Läs mer om Argum...

IP-Only använder Argums varumärke utan lov

januari 16, 2017  |   Nyheter

Argum vill på detta sätt dementera all inblandning och påstått engagemang i fiberprojekt som från och med 2016 leds av telekom- och internetföretaget IP-Only. Bakgrunden till detta är att ett stort antal markägare i främst Sigtunatrakten under 2016 brevledes kontaktats av IP-Only angående grävning och dragning av fiber på deras fastigheter. Markägarna har bland annat fått ett markupplåtelseavtal tillsänt sig med Argums logo i sidhuvudet. Till detta har även fogats en PM som upprättats av en av Argums jurister och som beskriver och förklarar innebörden av olika delar i markupplåtelseavtalet. IP-Only har, enligt berörda markägares uppgifter, vid markägarmöten och i brev dessutom presenterat detta underlag och avtal som något allmänt gällande och fastställd praxis när det ska grävas och dras fiber över fastigheter. Underlaget har av IP-Only även presenterats som gemensamt framtaget av dem och Argum. 

Varken Argum eller någon av deras jurister har varit involverade i detta. Vi har inte varit delaktiga i eller sanktionerat de utskick som har gjorts. Det markupplåtelseavtal och den PM som IP-Only skickat ut kommer från ett projekt från 2015, där Argum anlitades av en sammanslutning markägare och IP-Only gemensamt för att ta fram ett avtal som båda kunde acceptera. Det är det enda projekt som Argum varit inblandade i tillsammans med IP-Only. Underlaget är resultatet av vad parterna var överens om i det projektet. IP-Only har därefter använt samma underlag i andra projekt och hänvisat till att de konsulterat extern juridisk kompetens på Argum. Det har dock skett utan föregående kontakt med Argum eller att Argum har haft något uppdrag från vare sig markägare eller IP-Only och utan anpassning av innehållet samt, åtminstone som det uppfattats av markägare, fått det att framstå som något fastställt och icke förhandlingsbart, när det i själva verket råder full avtalsfrihet vid upplåtelse av mark för fiber.

Sedan det inträffade uppmärksammats, har vi haft återkommande samtal och kontakter med IP-Only där vi påtalat deras olovliga användande av Argums namn. Det ledde fram till att en gemensam dementi och förklaring genom IP-Onlys försorg skulle skickas ut till samtliga berörda markägare i början av december 2016. Så har dock inte skett, varför vi nu går ut och informerar på egen hand och på detta sätt.

Låt oss berätta mer om hur vi kan hjälpa dig

Kontakta Fredrik

Arrende- och nyttjanderätt, skadeståndsrätt, fastighetsrätt, lantmäteriärenden, speciell fastighetsrätt, jaktjuridik

Fredrik Johansson
08-670 65 55
070-590 68 20
fredrik@argum.se

Vad gör Argum

ARGUM är ett konsultbolag specialiserat för att bistå Sveriges jord- och skogsägare.
Läs mer om Argum...

Hög tid att se över jakträttsavtalen

december 19, 2016  |   Nyheter

När julen står för dörren och jaktsäsongen är i full gång är det förklarligt att fokus ligger på annat än uppsägningstider och omförhandlingar. Trots det är det viktigt att komma ihåg att nyårsafton i regel är den sista dagen att säga upp jakträttsavtal till upphörande eller omförhandling, i alla fall då upplåtelsetiden följer jaktåret.

Därför är det nu hög tid att se över de jakträttsavtal som finns upplåtna på din fastighet. I det fall du önskar hjälp med att omförhandla eller upprätta ett nytt jakträttsavtal eller i det fall du har andra spörsmål rörande fastigheter så är du varmt välkommen att kontakta oss på ARGUM!

God Jul, gott slut och en fortsatt god jakt önskar vi på ARGUM!

Låt oss berätta mer om hur vi kan hjälpa dig

Kontakta Filip

Arrende- och nyttjanderätt, vindkraft, fastighetsrätt, lantmäteriärenden, speciell fastighetsrätt, allmän lantbruksjuridik, köp- och säljstöd, jaktjuridik

Filip Herlitz
08-670 65 54
070-590 03 17
filip@argum.se

Vad gör Argum

ARGUM är ett konsultbolag specialiserat för att bistå Sveriges jord- och skogsägare.
Läs mer om Argum...

Fastighetsägarskolan

oktober 27, 2016  |   Nyheter

Den 8 och 15 november är det återigen dags för vår populära och uppskattade utbildning Fastighetsägarskolan. Utbildningen genomförs under två kvällar à tre timmar vardera.

Fastighetsägarskolan vänder sig till Dig som är eller vill bli jord- och skogsägare och är intresserad av en grundläggande utbildning i ägande och förvaltning av jord och skog. Fastighetsägarskolan behandlar de grundläggande frågorna som nuvarande eller blivande jord- och skogsägare bör ha kännedom om.

Information och anmälan

Plats: IVA, Grev Turegatan 16, Stockholm
När: 8 och 15 november
Tid: 18.00 – 21.00
Pris: 1 450 kr exkl. moms

Anmälan till fredrik.lind@argum.se eller 08-670 65 43 senast den 28 oktober.

Fastighetsägarskolan behandlar följande områden

Juridik – Skogsvårds- och fastighetsbildningslagen, intrång, jakt, jordbruk, hyra och arrende

Ekonomi – Finansiering, investering, skatt och redovisning

Skogsskötsel – Grundläggande kunskap samt regler

Som kursdeltagare får Ni kursdokumentation med bland annat utbildningsmaterial och nyttiga länkar. Fastighetsägarskolan genomförs av Argum i samarbete med Södra och Handelsbanken Skog och lantbruk.

För mer information kontakta Fredrik Lind på 08-670 65 43 eller fredrik.lind@argum.se.

Låt oss berätta mer om hur vi kan hjälpa dig

Kontakta Fredrik

Familjerätt, fastighetsrätt, skogsbeskattning

Fredrik Lind
08-670 65 43
0708-65 46 40
fredrik.lind@argum.se

Vad gör Argum

ARGUM är ett konsultbolag specialiserat för att bistå Sveriges jord- och skogsägare.
Läs mer om Argum...