För ett lönsamt fastighetsägande

Tjänster


Fastighetsrätt

Vi hjälper dig med de fastighetsrättsliga frågor som kan uppkomma genom ditt fastighetsinnehav. Det kan handla om frågor som uppkommer vid köp eller försäljning av en fastighet, lantmäterifrågor eller frågor som relaterar till ditt brukande av fastigheten.

 

Skogsekonomisk rådgivning

En välskött skog kan ge bra och stabila intäkter över åren. En långsiktig ekonomisk planering ger dig som skogsägare förutsättningar att på bästa sätt hantera dessa intäkter, så att du inte betalar mer skatt än du behöver. Vi hjälper dig att maximera nyttan med räntefördelning, skogskonto, skogsavdrag och andra skattemässiga justeringar. Vi har stor erfarenhet av skatter, deklarationer och rådgivning för skogsägare.

Familjerätt

Familjerätt är den del av civilrätten som reglerar familjens rättsställning och familjemedlemmars inbördes rättigheter och skyldigheter. Vi hjälper din familj med att exempelvis upprätta testamente, äktenskapsförord, samboavtal, gåvobrev, bouppteckningar samt arvskiften.

 

Arrenderådgivning

Vi hjälper dig med att anpassa nyttjanderättsavtalet så att det blir skräddarsytt för just era unika förhållanden. Vi ser till att avtalet är juridiskt hållbart, tydligt och skapar förutsättningarna för ett bra förhållande mellan jordägare och arrendator.

Generationsskifte

När en fastighet ska överlåtas till nästa generation finns det bättre och sämre sätt att göra det på. Att enbart fokusera på de ekonomiska konsekvenserna riskerar ofta att skapa slitningar inom familjen. Vi har stor erfarenhet av generationsskifte och förespråkar att det ska få ta tid. Ett vanligt generationsskifte kan ta flera år från det att de första diskussionerna initierats.

 

Köpa Gård

Är man intresserad att förvärva en lantbruksfastighet kan det vara bra att ha någon att diskutera med. Det kan exempelvis vara att räkna på fastighetens skogsvärde och att göra en likviditetsanalys för de första fem åren, eller att kontrollera status på de nyttjanderätter som berör fastigheten. Vi har nära kontakt med de stora aktörerna inom förmedling av jord- och skogsfastigheter och är inte sällan med om att förmedla större egendomar under hand d.v.s. utan att fastigheten når den öppna marknaden. Är du intresserad av att investera i jord- och skog och skulle vilja veta mer om vad man bör tänka på? Anmäl ditt intresse till eller ta kontakt med någon av våra konsulter.

Deklaration

Som ägare av en lantbruksfastighet blir du per automatik näringsidkare. Med det följer många skyldigheter, bland annat att du ska göra bokföring löpande samt deklarera din näringsverksamhet. Att vara näringsidkare innebär också många möjligheter. Som jord- och skogsägare finns det ett flertal mer eller mindre komplicerade skattemässiga möjligheter såsom skogsavdrag, skogskonto och räntefördelning. Genom god planering och en välkött deklaration maximerar du nyttan av ditt fastighetsägande, både på kort och lång sikt. Vi hjälper dig med din deklaration.

 

Kontaktnät

Vi har ett brett kontaktnät över hela landet inom hela den gröna sektorn och har många samarbetspartners. Vi kan därför se till att ni alltid kommer i kontakt med kompetenta rådgivare, även inom de områden vi inte själva arbetar primärt med.