Varför Argum


Argum är en juristbyrå specialiserad på juridisk, ekonomisk och skatterättslig rådgivning till Sveriges jord- och skogsägare. Vi erbjuder högkvalitativ och individuellt anpassad rådgivning.


Varför Argum


Argum är en juristbyrå specialiserad på juridisk, ekonomisk och skatterättslig rådgivning till Sveriges jord- och skogsägare. Vi erbjuder högkvalitativ och individuellt anpassad rådgivning.


parallax background

Tjänster

Fastighetsrätt och miljörätt

Fastighetsrättsliga frågor uppstår i samband med köp och försäljning av fastigheter men även i den löpande förvaltningen.

Ekonomisk familjerätt

Den ekonomiska familjerätten reglerar frågor som avser familjens inbördes ekonomiska rättigheter och skyldigheter.

Generationsskifte

Generationsskifte är något som de flesta fastighetsägare förr eller senare ställs inför.

Ekonomi och skatt

En långsiktig ekonomisk och skattemässig planering ger dig som jord- och skogsägare förutsättning att bedriva en så lönsam verksamhet som möjligt.

Lantmäteriärenden och intrång

Vid förvärv, avyttring och förvaltning av fastigheter uppstår alltid lantmäterirelaterade frågor.

Bolagsrätt

Att välja företagsform eller att reglera sitt ägande tillsammans med andra är inte alltid lätt.

Samarbetspartners

För frågor eller ärenden som ligger utom vårt tjänsteutbud samarbetar vi med andra aktörer såsom banker, gårdsmäklare, skogsförvaltare, advokatbyråer samt andra...