Om Argum

Argum grundades år 2012 i Stockholm med syfte att erbjuda Sveriges jord- och skogsägare juridisk och ekonomisk rådgivning. Sedan dess har vi utökat verksamheten geografiskt, personal- och kompetensmässigt. Utöver Stockholm finns vi nu etablerade i Göteborg, Linköping och Örebro.

Vi erbjuder rådgivning i fastighetsägandets alla steg, från förvärv till avyttring och inte minst i förvaltningen däremellan. Vår ambition är att vara en långsiktig partner som bidrar till ett lönsamt fastighetsägande för dig som klient.

Vi åtar oss uppdrag inom fastighetsrätt, ekonomisk familjerätt, skatterätt och bolagsrätt samt ekonomisk rådgivning, bokslut och deklarationer. Vi eftersträvar alltid att erbjuda en högkvalitativ och individuellt anpassad rådgivning. För frågor eller ärenden som ligger utom vårt tjänsteutbud samarbetar vi med andra aktörer såsom banker, gårdsmäklare, skogsförvaltare, advokatbyråer samt andra kvalificerade och specialiserade rådgivare. På så sätt kan vi säkerställa att du som klient erbjuds rätt kompetens.

I vårt arbete värnar vi även om din integritet och strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.
Här kan du läsa mer om vår integritetspolicy.

Välkommen att kontakta oss!