Betalplan – Jag har av min inspektor fått frågan om jag vill sätta in min avverkningsintäkt på en betalplan över några år. Skulle detta vara bra för mig och hur många år ska betalplanen lämpligen läggas upp på?

Om Du får en avverkningsintäkt har Du ofta möjlighet att dela upp utbetalningarna under flera år genom att sätta in intäkten på betalplan. Skattemässigt innebär betalplanen att Du tar upp intäkten i din deklaration det året den betalas ut, avverkningsintäkten delas såldes upp i flera mindre intäkter under flera år istället för en stor intäkt ett år. Att sätta in en avverkningsintäkt på betalplan kan vara bra men det beror helt på Din skattemässiga situation. Om Du har en deklaration med till exempel ett stort sparat underskott eller en stor sparad räntefördelning så finns det troligtvis ingen anledning för Dig att sätta in Din intäkt på en betalplan. Har Du däremot en deklaration med till exempel inga eller små räntefördelningsmöjligheter så kan betalplan mycket väl vara ett bra alternativ för Dig. Det finns inget självändamål med att sätta in en avverkningsintäkt på betalplan. Om de skattemässiga förutsättningarna finns så är det oftast bättre att ta ut pengarna direkt och sedan lösa det skattemässiga med skogskonto och andra skattetekniska möjligheter.

Det lagliga kravet på betalplan är att den ska upprättas på minst två år. Betalplanen får inte ändras men den får avslutas. Om en betalplan inte är bestämd utan kan ändras anses den vara ogiltig vilket medför att det skattemässigt ses som att hela betalplanen betalades ut första året vilket kan medföra stora skattemässiga konsekvenser för Dig som skogsägare. Det finns inget lagligt krav att betalplanen ska upprättas skriftligt men om Du sätter in på betalplan se till att upprätta den skriftligt ändå, på detta vis blir det tydligt när pengarna ska betalas ut vilket underlättar din skattemässiga planering. Du undkommer även risken att Din betalplan ska kunna anses vara ogiltig.

Vi på ARGUM hjälper Dig gärna med frågor om och hur Du ska lägga upp en betalplan samt hur du som jord- och skogsägare på bästa sätt kan planera din skattemässiga situation och få ett långsiktigt och lönsamt fastighetsägande.Argum är ett konsultbolag specialiserat för att bistå Sveriges jord- och skogsägare. Läs mer...