Deklaration av jord- och skogsfastigheter – varför ska man deklarera?

Som ägare av en taxerad lantbruksenhet, det vill säga en jord- och/eller skogsfastighet, är du per automatik näringsidkare och du förväntas därmed lämna in en deklaration för din näringsverksamhet varje år. Det finns jord- och skogsägare som har relativt liten omsättning de flesta år och därför inte anser det nödvändigt att deklarera, men även om du bara har några få verifikationer varje år så är det alltid klokt att föra sin deklaration. Genom att upprätta näringsdeklaration varje år tar du vara på de skattemässiga möjligheter som finns för dig som jord- och skogsägare vilket ger dig en bättre skattesituation.

I näringsdeklaration ska du bland annat redovisa dina in- och utgifter i din näringsverksamhet. Det är viktigt att skilja på vad som är privat och vad som tillhör näringsverksamheten.

Du är som näringsidkare skyldig att upprätta bokföring för din näringsverksamhet. Hur du ska bokföra och regler kring bokföring finner du på Bokföringsnämndens hemsida; www.bfn.se. Gör inte bokföringen mer komplicerad än nödvändigt, för de flesta jord- och skogsägare räcker det med en enkel bokföringsbok för att uppfylla kraven på bokföringen. Har du en mer omfattande verksamhet med mer än cirka 100 verifikationer per år kan det vara smidigt att skaffa ett godkänt bokföringsprogram i stället för att bokföra manuellt.

Om verksamheten genererar ett överskott bör detta behandlas på bästa möjliga sätt utifrån dina förutsättningar; Hur ser verksamheten ut framöver? Kommer det mer intäkter de närmsta åren? Hur stora skogsvårdskostnader har du de kommande åren? Hur ser din skattemässiga situation ut? Beroende på hur dina förutsättningar ser ut kan sedan överskottet hanteras med hjälp av skogsavdrag, skogskonto, räntefördelning, periodiseringsfond och/eller expansionsfond. Överskottet kan också ”skattas ut” helt eller delvis.

Om verksamheten genererar ett underskott är det minst lika viktigt att föra sin deklaration. Underskott sparas och ackumuleras så genom att deklarera en verksamhet som går med förlust bygger du upp ett sparat underskott vilket kommer spara dig mycket pengar i skatt när du får en intäkt från din fastighet. Även räntefördelningen byggs upp av det sparade underskottet.

Gör din näringsdeklaration varje år! Genom att deklarera din näringsverksamhet årligen kan din skatt på vinst i näringsverksamheten hamna på under 30 % mot i värsta fall cirka 70 %. Om du har missat att deklarera något år så går det att ompröva deklarationer fem år bakåt i tiden. Vi på ARGUM hjälper dig gärna med din deklaration samt hur du som jord- och skogsägare på bästa sätt kan planera din skattemässiga situation och få ett långsiktigt och lönsamt fastighetsägande.Argum är ett konsultbolag specialiserat för att bistå Sveriges jord- och skogsägare. Läs mer...