Jag är intresserad av att köpa en skogsfastighet men kan inte så mycket om hur jag ska gå till väga. Hur ska jag göra?

Det kan vara bra att först bestämma sig för ungefär vilken typ av objekt du letar efter. I vilket område ska fastigheten ligga? Ska det vara ett boende på fastigheten? Är det viktigt att det är bra jakt? Hur mycket får fastigheten kosta osv?

Det är inte alltid som man kan svara på alla dessa frågor själv och då kan det vara klokt att konsultera någon som är mer insatt i ämnet.

När du väl kommit fram till vilken typ av fastighet du söker så kan det vara klokt att ta hjälp med att se om det är en lämplig fastighet att köpa. Vad är fastigheten värd? Vilket pris kan du tänkas betala? Hur ser avkastningen på fastigheten ut framöver? Hur blir din skattemässiga situation efter köpet? Hur ser kalkylen ut?

Det är viktigt att få ett helhetsgrepp över ditt framtida skogsägande, så är du det minsta osäker – ta hjälp.Argum är ett konsultbolag specialiserat för att bistå Sveriges jord- och skogsägare. Läs mer...