Jag funderar på att ge en större gåva till mitt ena barn. Kan denna gåva ses som förskott på arv och vad innebär det?

Alla gåvor, bortsett från födelsedagspresenter, julklappar och liknande sedvanliga presenter, som en förälder ger sitt barn (eller barnbarn ifall denne är bröstarvinge till givaren) räknas juridiskt som förskott på arv. Det betyder att hänsyn till gåvorna ska tas vid arvskifte efter föräldern och beräkning av barnens arvslotter. Kortfattat kan det beskrivas på så sätt att värdet av gåvan vid gåvotillfället återläggs till dödsboets kvarlåtenskap innan beräkning av barnens arvslotter sker. Därefter dras motsvarande gåvovärde av från det barn som har erhållit gåvan och övriga barn blir därigenom kompenserade. För att full kompensation till övriga barn ska kunna ske krävs emellertid att det finns tillräckligt med kvarlåtenskap i dödsboet som täcker. Barnet som har erhållit gåvan är inte återbetalningsskyldig till sina syskon om tillräcklig kompensation inte kan ske genom arvskifte.

Om en förälder inte vill att gåvan ska utgöra förskott på arv måste föräldern föreskriva detta särskilt, lämpligen i ett gåvobrev. Anger gåvobrevet att gåvan inte ska ses som förskott på arv ska ingen hänsyn tas till gåvan vid arvskiftet efter föräldern och någon avräkning och kompensation sker således inte.

Även om ett gåvobrev föreskriver att gåvan inte ska utgöra förskott på arv och kompensation därmed inte sker i samband med arvskiftet enligt reglerna om förskott på arv, kan övriga barn i vissa särskilda fall ändå bli kompenserade, men då enligt reglerna om det förstärkta laglottsskyddet.Argum är ett konsultbolag specialiserat för att bistå Sveriges jord- och skogsägare. Läs mer...