Jag funderar på att sätta in en avverkningsintäkt på skogskonto. Är det en bra idé och hur fungerar skogskonton?

Att sätta in pengar från en avverkning på skogskonto kan vara väldigt klokt men det finns en hel del regler kring skogskonton som är viktiga att känna till och följa. Det finns även ekonomiska och skattemässiga skäl till varför det är viktigt att hantera skogskonton på bästa möjliga sätt.

Om du som skogsägare fått en avverkningsintäkt från en slutavverkning eller en gallring finns det möjlighet att sätta in en del av intäkten på skogskonto. Du får maximalt sätta in 60 % av intäkten från avverkningsrätter (avverkningsuppdrag, leveransrotköp eller rotpost) och 40 % av intäkten från leverensvirke. Insättningen får inte leda till underskott i näringsverksamheten så om du har ett sparat underskott bör du se till att du inte sätter av för mycket till skogskonto. Det bästa är oftast att först sätta in hela avverkningsintäkten på ett vanligt konto i näringsverksamheten, till exempel ett skogslikvidkonto eller ett annat konto i näringsverksamheten. När det sedan är dags att deklarera så kan du se hur mycket du bör sätta in på skogskonto. Sista dag att sätta in på skogskonto är samma dag som du lämnar in din deklaration.

Har du gjort en miss eller vill ändra något i din deklaration går det att ompröva deklarationen i fem år vilket innebär att du som skogsägare har fem år på dig att rätta misstag du gjort i din deklaration. Det innebär även att det kan finnas möjlighet för dig att förbättra din skattesituation retroaktivt genom att ompröva dina deklarationer för de senast fem åren. Det går dock inte att sätta in på skogskonto i efterhand utan samma dag du ska lämna in din deklaration är sista dagen att sätta in på skogskonto.

Det är inte alltid en skogskontoinsättning är den bästa lösningen, ibland kan det vara bättre att använda sig av andra skattemässiga verktyg. Vi på ARGUM hjälper dig gärna med rådgivning kring hur du som skogsägare på bästa sätt kan planera din skattemässiga situation och få ett långsiktigt och lönsamt fastighetsägande.Argum är ett konsultbolag specialiserat för att bistå Sveriges jord- och skogsägare. Läs mer...